Bắc Giang: Công bố đơn giá bồi thường tài sản trên đất cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất|datlucngan.com

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang vừa có Công văn số 1350/SNN-KHTC công bố đơn giá bồi thường tài sản trên đất cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 6 tháng cuối năm 2023 (từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Thái Nguyên tìm chủ cho dự án khu đô thị dịch vụ 2.600 tỷ đồng - 1

Theo đó, việc công bố đơn giá tài sản trên đất là cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tham khảo lập và phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đơn giá bồi thường cây trồng hàng năm đối với xã, phường, thị trấn trung du là 9.500 đồng/m², đối với xã, thị trấn miền núi là 8.800 đồng/m². Đơn giá bồi thường được áp dụng cho các loại cây trồng trên đất có thời gian sinh trưởng không quá 365 ngày và một số loại cây thân thảo trồng một lần nhưng cho thu hoạch nhiều năm như: Rau các loại, giềng, sả, mướp, khoai sọ, dưa hấu, dưa lưới, dưa lê, dưa chuột, thuốc lá… Các loại cây trồng phải trồng theo mật độ và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, cây lá xanh tươi phát triển tốt.

Đối với các loại hoa đơn giá bồi thường từ 16.200 đồng/m² đến 37.300 đồng/m² tùy vào từng loại hoa; đối với cây cảnh đơn giá bồi thường thấp nhất là 32.900 đồng/m², cao nhất là 327.000 đồng/m². Đơn giá được áp dụng cho các loại hoa phát triển bình thường, trồng thành vườn, theo luống, theo hàng, bảo đảm mật độ quy định, đã bao gồm giá trị của các loại cây trồng xen canh và của các công trình phụ trợ phục vụ trực tiếp cho sản xuất.

Đối với ao hồ nuôi cá giống giá bồi thường từ 21.600 đồng/m² đến 39.700 đồng/m². Trường hợp cá giống phải thu hoạch sớm, có trọng lượng thấp hơn so với TCVN 9586:2014 không di chuyển được thì bồi thường thực tế do phải thu hoạch sớm, mức bồi thường bằng 100% đơn giá bồi thường.

Trường hợp cá giống phải thu hoạch sớm có thể di chuyển được thì được hỗ trợ bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra, mức hỗ trợ bằng 60% đơn giá bồi thường. Trường hợp cá giống có trọng lượng bình quân đạt kích cỡ cá giống so với TCVN9586:2014 không được bồi thường.

Đối với ao hồ nuôi cá thương phẩm tùy vào từng loại ao và loại cá thương phẩm, nếu nuôi chuyên canh là diện tích ao, hồ chuyên nuôi thủy sản không canh tác đối tượng nuôi trồng nào khác. Nuôi không chuyên canh là diện tích ao, hồ, mặt nước nuôi các loài thủy sản theo thời vụ rồi bỏ trống 5 đến 6 tháng trong một năm hoặc luân canh với các đối tượng khác theo thời vụ, mức giá bồi thường từ 3.500 đồng/m² đến 255.000 đồng/m².

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cũng ban hành bảng đơn giá bồi thường đối với các loại cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và cây nông nghiệp khác.

Để đăng tin mua bán bất động sản miễn phí tại Lục Ngạn hãy đăng nhập datlucngan.com